TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
O pledoarie în favoarea cumpătării
Articolul analizează înțelesurile privitoare la virtutea cumpătării, atât în cultura clasică, respectiv filosofia antică, cât și în spiritualitatea creștină. Cumpătarea are mai întâi o di¬men¬si-une rațională, ca judecată dreaptă (corectă) în deliberare și decizie spre alegerea celor mai bune mij¬loa¬ce pentru a se ajunge la cele mai bine scopuri. Ca echilibru sufletesc, cumpătarea reprezintă luciditatea minții, cumințenia, chibzuința, pru¬den¬ța, constituindu-se ca înțelepciune practică. În același timp, cumpătarea are ca obiectiv educativ exersarea în direcția formării și cultivării de¬prin¬derilor menite să statornicească stăpânirea de sine prin disciplinarea simțurilor, promovând în¬frâ¬narea, temperanța, moderația, sobrietatea... Într-o formă specifică culturii și civilizației grecești, cumpătarea redată prin sophrosyne s-a im¬pus ca și concept etic, de unde a fost preluat de spiritualitatea creștină spre a defini valorile specifice Evangheliei lui Hristos.
 

SORIN COSMA