TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Prin deciziile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 4 nov 2005 şi 17-18 ian 2006 a luat ființă Mitropolia Clujului, Albei, Crișanei şi Maramureșului, structură menită să dinamizeze viața bisericească din această parte de țară. Noua mitropolie a fost inaugurată oficial la 25 martie 2006. Revista Tabor, revistă de cultură și spiritualitate românească, apare ca publicație din luna aprilie 2007, iar înfiinţarea ei a fost prilejuită de întemeierea Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului. Revista apare sub egida acestei mitropolii. Numele revistei a fost explicat și ca acrostih sub forma: „Tradiţie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română”. Publicația a fost înfiinţată în aprilie 2007 de mitropolitul și scriitorul Bartolomeu Valeriu Anania ca revistă de spiritualitate, cultură și atitudine civică, gândită să reflecte, pe de o parte, teologia Bisericii și viața religioasă din aceste ținuturi, iar pe de altă parte dinamica vieții sociale și culturale la nivel național.

Ca ierarh dar, totodată, şi ca scriitor şi om de cultură, mitropolitul Bartolomeu a simţit nevoia unei publicaţii care să apară sub egida Bisericii dar la care să-şi dea concursul şi oameni de cultură. Revista Tabor, ca publicaţie de cultură şi spiritualitate, a fost gândită așadar ca o tribună a întâlnirii şi dialogului dintre teologie şi cultură în sens larg, respectiv teologie şi artă sau teologie şi ştiinţă. Din aprilie 2007 apare, lunar, neîntrerupt.

În acest răstimp au fost publicate, pe de o parte, numere obişnuite, cu un caracter mozaicat, în care întâlnim secţiuni precum: Theologica, Eseu, Cronica, Evocări, Interviu, Document, Restituiri sau Recenzii, însă, pe de altă parte, au fost publicate şi numere tematice, cele mai multe foarte reuşite şi care constituie un fel de dosare pe tema respectivă, o temă aleasă spre a se preta la o abordare interdisciplinară.

Am realizat, astfel, numere despre Muntele Athos, Icoană, Biblie, despre Comunism, despre Tradiţiile populare, despre Islam, despre Religia în Europa, despre Ţara Sfântă, despre Constantinopol, despre Rugul Aprins, despre Edictul de la Milan, despre Religie și știință, despre Marea Unire etc, dar şi numere dedicate unor personalităţi ale lumii bisericeşti, cu o largă deschidere către cultură, sau unor oameni de cultură cu o mare deschidere către universul religios, precum: Mitropolitul Andrei Şaguna, Mitropolitul Antim Ivireanul, Mitropolitul Bartolomeu Anania, Gala Galaction, Nicolae Steinhardt, Nichifor Crainic, Mircea Eliade, Nae Ionescu, Ioan Alexandru, Vasile Avram sau Dimitrie Cantemir.

Revista în ansamblul ei, dar cu precădere numerele tematice au avut un larg ecou în sfera bisericească, dar și în lumea culturală în general, fiind socotite contributii importante în domeniul abordat.

Revista Tabor figurează în baza de date internaționale CEEOL.

În momentul de față revista apare într-un tiraj de 1400 de exemplare și e distribuită, prin abonament, la toate parohiile ortodoxe din cuprinsul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. De asemenea, ea este distribuită la mai mulți oameni de cultură, scriitori, cadre universitare, ierarhi sau alți oameni ai Bisericii din cuprinsul țării sau din străinătate, conform unei liste stabilite de forurile decizionale ale revistei. Totodată, revista este expediată unor diverși abonați din țară sau străinătate care au solicitat abonament.

Revista, ca publicație a Mitropoliei Clujului, sau diverse numere tematice, au făcut obiectul unor recenzii din partea unor teologi, jurnaliști sau oameni de cultură, recenzii publicate fie în diverse reviste clujene, fie în reviste naționale sau internaționale. Revista Tabor a fost prezentată și în cadrul unor simpozioane naționale sau internaționale desfășurate în țara noastră, simpozioane cu tematică interdisciplinară (teologie și medicină, de exemplu) fie cu tematică jurnalistică (legată de presa românească, de exemplu).

În revista Tabor toate articolele sunt publicate în limba română, însă au rezumate în limba engleză, însoțite de cuvinte cheie.

Există câțiva autori (cadre didactice la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) care și-au asumat și rolul de editori ai revistei, cooptând pentru anumite numere ale revistei diverși autori pentru o temă specifică și organizând numărul.