TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Sfântul Vasile cel Mare şi creştinismul daco-roman din nordul Dunării
În studiul: Sfântul Vasile cel Mare și creștinismul daco-roman din nordul Dunării, autorul prezintă la început date despre creștinismul nord-dunărean; se arată, apoi, modul în care Sfântul Vasile cel Mare a fost receptat în istoriografia românească; legăturile sale cu mărturisitorii lui Iisus Hristos din Dobrogea de azi (clerici, conducători politici ori simpli credincioși); în ceea ce privește pe cei din urmă, se relatează persecuțiile îndreptate împotriva creștinilor din Dacia și Sciția mică (Dobrogea) din secolul al IV-lea, cu privire specială la martiriul Sfântului Sava Gotul de la Buzău; de aici, corespondența Sfântului Vasile cel Mare cu autoritățile bisericești și laice ale timpului pe seama trimiterii moaștelor Sfântului Sava Gotul în Capadochia, unde păstorea marele ierarh amintit, fapt ce s-a și întâmplat în urma acestor demersuri. În final, autorul a făcut o privire generală asupra modului în care Sfântul Vasile cel Mare a fost receptat în credința și evlavia poporului român (în Sfintele Slujbe, în spiritualitatea monahală, în arta bisericească, în asistența socială, iar mulți credincioși ortodocși români îi poartă numele).
 

ALEXANDRU MORARU