TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Preoţia, conform Părintelui Sofronie
Citind lucrările extraordinare ca adâncime şi sensuri ale Sfântului Părinte se poate vedea cum plasează lucrurile de la început la locul lor potrivit. Preoţia este definită, determinată de Biserică şi există prin şi în aceasta. Fără Biserică şi în afara ei nu poate să existe nici Preoţie, nici creştinism. Pecetea Preoţiei legitime şi apostolice este Biserica. Ea deţine experienţa lui Hristos. Fiind cel care iniţiază şi slujeşte astfel de taine sfinte şi înfricoşătoare, Preotul trebuie întâi de toate să se dăruiască pe sine cu totul, suflet şi trup, „jertfă vie şi bineplăcută” dinaintea lui Dumnezeu. Pentru Părintele Sofronie, fiecare preot, până şi sihastrul preot, nu este doar un slujitor al sfintelor Taine, ci mijlocitor înflăcărat pentru viaţa şi mântuirea lumii. Conform învăţăturii sfântului Părinte, preotul trebuie să devină, atâta cât e cu putinţă firii omeneşti, asemenea Fiului lui Dumnezeu, singurul Arhiereu adevărat, Care S-a dat pe Sine pentru întregul Adam.
 

ATANASIE DE LIMASSOL