TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Contribuţia teologiei Stareţului Sofronie în procesul de educare a copiilor
Ascet, duhovnic în Sfântul Munte şi în Europa, teolog, scriitor cult, iconar, autor de poeme şi rugăciuni liturgice dar şi pictor, Stareţul Sofronie era un om al duhului şi al artei, autentic căutător al adevărului dumnezeiesc. Înţeleptul Stareţ nu a elaborat nici un studiu despre viaţa de familie sau despre educaţia creştină a copiilor. În scrierile sale sunt aprofundate teme delicate ale vieţii duhovniceşti presupunând o desăvârşită asimilare a învăţăturii dogmatice a Bisericii. Se poate să nu fi alcătuit un studiu special privitor la educaţia copiilor dar a acordat multă atenţie copiilor ce vizitau Mănăstirea împreună cu părinţii lor. Este reprezentativă imaginea în care Stareţul comunica cu aceştia. Îşi pleca genunchii ajungând la statura lor, îşi cobora chipul la nivelul chipului lor, îi atingea uşor pe frunte sau pe cap şi conversa cu ei din toată inima. Această imagine arată clar coborârea sa la măsura copiilor, coborâre ce are atât un caracter simbolic cât şi unul real. Totodată, după cum mărturisesc pelerinii care au avut ocazia de a-i fi aproape, Stareţul participa fervent la sărbătorile zilelor de naştere ale copiilor, ce aveau loc în Mănăstire.
 

VASILIOS KALLIAKMANIS