TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Trecutul şi soluţiile sale împotriva fricii: relaţiile româno-ruse în istorie şi în actualitate (IV): tentaţia revoluţiei şi interferenţe spirituale
Opțiunile metodologice ale istoricului în efortul de reconstituire a trecutului au privilegiat încă de la primele preocupări salvate pentru memoria colectivă prin consemnarea în scris dimensiunea evenimențială, în care factologia politică și militară continuă să dețină un anume primat, în pofida obiecțiilor formulate de adepții unor genuri istoriografice de interferență sau al contestatarilor paradigmei pozitiviste formulate în urmă cu două secole. Evoluția relațiilor româno-ruse la finele Evului Mediu și la începutul epocii premoderne nu face excepție din acest punct de vedere, iar experiențele culturale generate de trendul de dezvoltare a națiunilor Europei Central- Orientale în secolul al XIX-lea sau dogmele profesate de regimurile totalitare cu care s-a identificat istoria acestora în cea mai mare parte a secolului trecut a stimulat transferul datelor aflate în patrimoniul istoriei în discursul politic și identitar. Competiția de multe ori inegală pe care istoricul o are de susținut cu oficialitatea rămâne o constantă a actualității, în condițiile reflecției legate de așa-numitele amenințări externe la adresa securității europene sau la relația între integrare și identitate, în contextul unor lecturi concurente ale trecutului, inspirate de revirimentul militantismului național într-o regiune a frontierelor politice și confesionale. Un posibil răspuns la aceste provocări este recuperarea unor aspecte mai puțin frecventate de scrisul istoric în ultimele decenii tocmai datorită instrumentalizării lor în epoca marxismului dogmatic, precum contactele românilor cu cazacii zaporojeni, comunitate apărută la interferența lumilor rusă, românească și polono-lituaniană sau semnificația unor personalități normative pentru mediile ecleziastice în relație cu evoluția confesională a românilor și rutenilor. Din perspectiva percepției generale asupra trecutului, analiza acestor date amendează stereotipiile care afectează imaginea realităților medievale, dar și istoria Europei Central-Orientale în ansamblul ei, inspirate de subdezvoltarea economică, imobilism social și incompatibilitatea cu dinamismul unei modernizări în accepțiunea occidentalizării. Observatorul interesat de analiza socială beneficiază de oportunitatea unui contact cu multiplele valențe ale unor experiențe individuale și comunitare consumate într-un spațiu al contrastelor și al relativizării normelor, în măsură să inspire o reflecție asupra relației individ-societate sau a diverselor tipuri de manifestare a libertății în raport cu exigențele statului modern.
 

FLORIAN DUMITRU SOPORAN