TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Trimiterea Fiului – Aspect fundamental al hristologiei Evangheliilor şi Bază a misiunii creştine
Teologia misionară ortodoxă susține ideea că misiunea creștină își are temeiul în comuniunea și lucrarea Sfintei Treimi. Dar în același timp afirmă că misiunea Bisericii se bazează pe misiunea lui Hristos. Prin această afirmație se arată că Opera mântuitoare a lui Iisus Hristos este punctul de pornire și criteriul oricărei activități misionare a Bisericii, lucrarea lui Dumnezeu – Sfânta Treime fiind cadrul de înțelegere a misiunii lui Hristos. Misiunea Apostolilor și a Bisericii apostolice este ființial legată de misiunea Fiului și a Duhului Sfânt în lume și se întemeiază în faptul că Hristos Însuși este trimis de către Tatăl în Duhul Sfânt: Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu pe voi. Și zicând acestea a suflat asupra lor și le-a zis: Luați Duh Sfânt! (Ioan 20, 21-22). Astfel, misiunea creștină este intim legată de Opera de mântuire și de desăvârșire a lumii inițiată de Tatăl, lucrată de Fiul trimis în lume și permanentizată de Duhul Sfânt în Biserică până la sfârșitul veacurilor. Misiunea Fiului, ca fundament pentru misiunea Bisericii, este mărturisită de scrierile Noului Testament, în special de Sfintele Evanghelii. De aceea pentru o mai bună fundamentare biblică a teologiei misionare contemporane care să vizeze implicit o îmbunătățire a practicii misionare în zilele noastre, trebuie aprofundată această mărturie.
 

SIMEON PINTEA