TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Creştinismul nostru vechi; Sinodul I Ecumenic et alia (câteva remarci necesare)
În această cercetare, intitulată Creştinismul nostru vechi; Sinodul I Ecumenic et alia (câteva remarci necesare), autorul (V. Muntean) discută selectiv câteva teme importante din antologia Fontes Historiae Daco-Romanae Christianitatis, publicată la Iași în anul 2008. Analiza unor afirmații ale editorului (N. Zugravu) din preliminare duce la concluzia că nu a fost dorit - așa cum era de așteptat - să evidențieze realitatea diacronică, ci să conteste, prin lipsa onestității, misiunea dintre Sfinții Apostoli Andrei și Filip din Dobrogea, vechea Scythia Minor. Prezentul micro-studiu încearcă să argumenteze istoricitatea acestei evanghelizări și, de asemenea, prezența unui episcop de la Tomis (Constanța de azi) la Primul Sinod Ecumenic din Nicea din anul 325 d.Hr. și, în final, să corecteze alte afirmații nefondate din „Studiul introductiv” care precede sursele narative găsite în Fontes.
 

VASILE V. MUNTEAN