TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Încercare privind dimensiunea spirituală în personalitatea şi viaţa lui Mircea cel Mare
Mircea vodă, preluând și împlinind inițiative ale înaintașilor săi, dar promovând și altele noi, adecvate vremii și nevoilor țării, a reușit, în peste treizeci de ani de voievodat, să întărească și dezvolte noul stat, Țara Românească, drept cel mai puternic în Sud-Estul Europei, stăvilind totodată expansiunea militară și confesională în aceste locuri a Regatului ungar (catolic), precum și aceea a Imperiului Otoman (musulman). În studiul de faţă este evocată dimensiunea spirituală, organică în ființa și biografia Marelui Mircea. În mod deosebit s-a remarcat ca un luptător pentru creştinătate.
 

IOAN ŞT. LAZĂR