TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Tablouri de epocă (IV)
Autorul evocă două tipuri de comerţ practicate în perioada stalinistă a României: consignaţia şi talciocul. Amplasarea unor magazine Consignaţia în vechi vaduri comerciale, discretă şi totodată centrală, era din motive lesne de înţeles: în anii ’50, în vitrinele, dar mai ales pe rafturile lor se găseau obiecte venite din Occident, lucruri care în vremea aceea nu se găseau în magazinele de stat. O altă formă de comerţ particular supravegheată de stat, importată din Uniunea Sovietică, a fost Talciocul, aflat de pildă în Bucureşti iniţial în Colentina, strămutat ulterior în Dudeşti. Nespus de animat în anii ’50, târgul acesta se ţinea exclusiv duminica, frecventat de cohorte de oameni. Talciocul a fost o epopee a sărăciei, strâmtorării şi disperării. Se vindeau acolo tot ce a creat fantezia omenească în cursul secolelor.
 

DAN CIACHIR