TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Învierea lui Hristos – înnobilarea, dăinuirea şi mântuirea neamurilor
De fiecare dată, în călătoria noastră spre Înviere, parcurgem aceeaşi cale (nu cu aceeaşi intensitate) pe care a parcurs-o Iisus Hristos. Darul cel mai mare pe care ni-l face Hristos de fi ecare dată în noaptea de Înviere este simţământul şi convingerea că moartea nu are putere şi că în fi inţa noastră a început deja învierea şi viaţa veşnică. În Biserica lui Dumnezeu nu există copil sau matur, tânăr sau bătrân, ci toţi în Hristos trăim un fenomen unic, minunat şi adevărat: tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte (Mitropolitul Nicolae Mladin).
 

IUSTIN HODEA