TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
A vedea şi a privi la Pieta lui Michelangelo
La Pieta lui Michelangelo este una dintre sculpturile care relevă privitorului supliciul unei minţi geniale. Spre a pătrunde învelişurile unei astfel de capodopere, novicele este chemat să decodeze mesajul pe care sculptorul l-a lăsat posterităţii. Acest ilustru geniu se înscrie în categoria actanţilor desăvârşiţi, La Pieta reprezentând o provocare pentru toate timpurile. Complexitatea metafizică a operei create denotă iluminarea sa spirituală.
 

CAMELIA SURUIANU