TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Societăţi de lectură în Bihor între anii 1849-1918
Primele încercări de a fonda o societate literară în Bihor sunt legate de anul 1843; tineretul studios de pe lângă Academia de Drept din Oradea a reuşit abia înmartie 1852 să obţină recunoaşterea oficială a Societăţii de lectură, de la Oradea. Aceasta avea să slujească atât literaturii, cât şi emancipării naţionale. Ea a ființat până în anul 1875. În mod înţelept, societatea urma să includă alături de tineretul aflat la studii şi întreaga intelectualitate. Prin constituirea unei autentice societăţi culturale, nu se stabileau restricţii sociale, ci se punea accentul pe emanciparea culturală a întregii populaţii româneşti. Urmând pilda confraţilor orădeni, beiuşenii i-au inclus în 1862 în Societatea de lectură „Samuil Vulcan” din Beiuș pe toţi românii implicaţi în emanciparea culturală şi naţională. Constatările istoricilor sunt deosebit de elocvente: oamenii Bisericii şi reprezentanţii culturii şi-au dat mâna, s-au înfrăţit în eforturile lor de emancipare culturală şi naţională. Românii din monarhia austro-ungară s-au străduit să înfiinţeze-şi ulterior să întreţină şi să dezvoltesocietăţi de lectură şi asociaţii culturale, având scopul de a conserva „tradiţiile şi limba român㔺i de a păstra vie -în acest mod- conştiinţa de neam şi credinţa strămoşească.
 

IOAN OVIDIU BOCŞAN