TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Simptomele filosofiei sartreene în romanul „La Nausée”
Articolul se constituie într-o analiză filosofică a romanului „La Nausée” de J.P. Sartre. La Nausée este iniţial etichetată ca roman, dar în ultimele ediţii ea este prezentată ca un „jurnal intim metafizic”. Motivul central al acestui jurnal îl reprezintă condiţia omului care trăieşte într-o lume guvernată de întâmplare, inutilitate şi absurd. Dat fiind faptul că la Sartre discursul filosofic îl invadează pe cel literar, articolul de faţă analizează romanul din perspectiva filosofiei. Libertatea scriitorului Sartre este anulată de cea a filosofului Sartre. Ideea majoră a romanului: greaţa provocată de lucrurile din jur apare pe fundalul unei conştiinţe care percepe contingenţa absurdă a ei însăşi (pentru-sinele) şi a lucrurilor din jur (în sinele).
 

CIPRIAN SONEA