TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Lucrarea şi rolul Cuvântului lui Dumnezeu în creaţie
Credința creștină mărturisește potrivit Revelației că lumea este creată de Dumnezeu din nimic, în timp. Dumnezeu a creat lumea prin Cuvântul și Duhul Său, Care potrivit Sfântului Irineu de Lyon sunt cele două mâini ale Tatălui. Prin creație, Logosul a imprimat în lume nenumăratele rațiuni prin care lumea are un sens. Lumea creată de Dumnezeu este o lume rațională. Prin rațiunile din lucruri lumea se află în strânsă legătură cu Logosul, Care în Persoana lui Iisus Hristos – Cuvântul Întrupat, conduce lumea spre țelul și împlinirea ei finală, spre unirea cu Dumnezeu, când Dumnezeu va fi toate în toți (I Corinteni 15, 28).
 

SIMEON PINTEA