TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
„Viitorul creştinismului în Europa” (Lisabona, 18 Septembrie 2018)
Autorul prezintă aspecte privind creştinismul Europei. După ce se referă la ivirea creştinismului în Europa, autorul remarcă impactul pe care această religie l-a avut asupra spiritualităţii şi culturii europene, dar şi felul cum această religie, în plin proces de secularizare a Europei, îşi pierde din relevanţă. Predicatorii creștini nu au adus pe continentul european doar o „Evanghelie a bucuriei”, ci și educație. Biserica a devenit pentru oameni sursa de alfabetizare, iar bisericile și mănăstirile centre de educație. Inspirați de idealurile Evangheliei, remarcabile personalități din Europa au creat capodopere arhitecturale, arte frumoase, muzică și literatură. Epoca Modernă însă a încetățenit modelul antropocentric prin ideea secularismului, a nihilismului și a relativismului în sferele morale și spirituale. Ideea seculară a cucerit un număr mare de minți, fiind extrem de ostilă față de religie și de creștinism în particular. Europa, care a fost cândva bastionul creștinismului, a devenit astăzi laboratorul și inginerul unor procese și idei distructive.
 

ILARION ALFEYEV