TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
„Naşterea lui Hristos, împăcarea şi unirea omului cu Dumnezeu, izvor de pace şi unitate pentru neamurile creştine”
Imnul de slavă adus lui Dumnezeu de îngeri la Naşterea lui Hristos și cântarea de pace și bunăvoire între oameni, Sfinții Părinți le interpretează ca pacea dintre oameni și Dumnezeu, sau împăcarea omului căzut în păcatul neascultării, cu Dumnezeu Creatorul său. Cuvintele „Pe pământ pace și între oameni bunăvoire”, rostite de îngeri, le-am putea însă interpreta și ca proiectul lui Dumnezeu cu umanitatea, care, prin Întruparea Fiului Său era chemată la vreme de pace și bună înțelegere, de respect reciproc și bună conviețuire între toate neamurile pământului. Lucrurile, însă, din cauza slăbiciunilor omenești, naturii căzute a omului și uneltirilor celui care este tatăl dezbinării și al nedreptății și lucrează cu răutate și viclenie împotriva planului lui Dumnezeu, nu au intrat în rânduiala dorită de Dumnezeu și vestită de îngeri. Uciderea celor 14.000 de prunci, din porunca lui Irod în Betleemul Iudeii, este primul act criminal împotriva lui Dumnezeu, Izvorul vieții și prima crimă împotriva umanității care a avut loc după Întruparea Mântuitorului. Inspirați și încurajați de actul criminal al lui Irod, oameni întunecați, asemenea lui, timp de 2000 de ani au umilit, asuprit, nedreptățit, alungat și ucis pe copiii și fiii lui Dumnezeu, pe creștini.
 

IUSTIN HODEA