TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Criteriile privitoare la ecumenicitatea unui sinod în practica primelor secole
Niciun simod ecumenic nu a impus în mod oficial norme legale cu privire la cerințele și criteriile pentru ecumenicitatea unui sinod. Ecumenicitatea primelor sinoade, unită în comuniunea deplină a Bisericilor din Răsărit și Apus, a fost un fapt al conștiinței Bisericii. Episcopii și creștinii, influențați de Duhul Sfânt, au răspuns la nevoia de a mărturisi și apăra credința ortodoxă împotriva diverselor erezii și de a salva tradiția care a venit de la Sfinții Apostoli prin Părinții Bisericii. În contextul istoric al problemei iconoclastului cu care se confruntă cel de-al șaptelea Sinod ecumenic din Niceea (787), pentru prima dată, chiar și într-un mod minor, au apărut întrebări cu privire la criteriile pentru ecumenicitatea unui sinod ecumenic. În viziunea Părinților Sinodului din Niceea, pentru ca un sinod ecumenic să fie considerat ca atare, a fost necesară participarea Papei de la Roma și a celor patru patriarhi răsăriteni, sau cel puțin a delegaților acestora; în plus, a trebuit să mărturisească o teologie în concordanță cu precedentul stabilit de sinoadele ecumenice anterioare; și, în sfârșit, deciziile sale trebuiau primite de Bisericile lumii creștine.
 

DIMITRIOS SALACHAS