TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Avva Casian Savaitul vs Sfântul Ioan Casian? Sau despre „revelaţiile” Codexului Metamorphosis 573
Autorul rezumă în articol analizele profesorului grec Panayotis Tzamalikos referitoare la Codexul Metamorphosis 573. Potrivit profesorului grec, toate scrierile Codexului Metamorphosis 573 aparţin monahului Casian Romanul, aşa cum scrie pe prima pagină a codexului. Un element-cheie al lui Tzamalikos este nota filei 290, ultima a manuscrisului, care ar afirma paternitatea ieromonahului Casian Savaitul asupra unei scrieri exegetice inclusă în manuscris (Scolii la Apocalipsă) care reproduce pasaje din Didim, Clement Alexandrinul şi Teodoret de Cyr. Potrivit profesorului grec, autorul Scoliilor şi al celorlalte scrieri ascetice din Codex 573 este un alt Casian decât bine-cunoscutul Sfânt Ioan Casian Romanul, anume un monah savait care era vlăstarul marilor dascăli antiohieni (Diodor de Tars, Ioan Hrisostom, Teodor de Mopsuestia, Teodoret de Cyr) şi al Sfântului Sava însuşi. El ar fi fost un intelectual de extracţie antiohiană, născut în Schitopolis pe la 470 şi mort, ca stareţ al faimoasei Lavre a Sfântului Sava, la 20 iulie 578.
 

AGAPIE CORBU