TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

HARALD HEPPNER, EVA POSCH (Eds.), Encounters in Europe’s Southeast. The Habsburg Empire and
the Orthodox World in the Eighteenth and Nineteenth Centuries / Întâlniri Sud-Est europene. Imperiul
Habsburgic şi lumea ortodoxă în secolele XVIIIXIX, Verlag Dr. Dieter Vinkler, Bochum, 2012, 283 pag. 

ION CÂRJA