TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Pr. Dr. FLORIN DOBREI, Revista teologică „Altarul (Mitropolia) Banatului (1944-1947; 1951-2011) – repere monografi ce, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Editura Învierea a Mitropoliei Banatului, Cluj-Napoca – Timişoara, 2013,
719 pag. 

SORIN COSMA