TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Arta picturii cu lumină  – De la Dionisie la Yuri Holdin


Elena Dulgheru, Arta picturii cu lumină  – De la Dionisie la Yuri Holdin –

Unul dintre cei mai importanţi, dar foarte puţin cunoscuţi iconari ai epocii de înflorire a artei sacre din Rusia este Dionisie (~1430 – după 1502). Experienţa isihastă, care a influenţat în profunzime opera Cuviosului Andrei Rubliov, este continuată, pe o nouă treaptă, de Dionisie. Teologia Sf. Grigorie Palama, adusă în Rusia de călugării athoniţi, a amprentat în profunzime arta iconică rusă. Foarte apreciat de contemporani, figura lui Dionisie cade în uitare în secolele XIX şi mai ales XX, în special în afara Rusiei. Motivele? Degradarea avansată a mănăstirii Ferapont, cea mai reprezentativă păstratoare a operei sale, respectiv calitatea nesatisfăcătoare a reproducerii lucrărilor dionisiene în albumele de artă sovietice: tehnica fotografierii şi a tipăririi icoanelor a ignorat întotdeauna teologia. Fotograful rus Iuri Holdin (1954-2007) este primul care, după 500 de ani, pune în valoare calitatea plastică şi teologic-mărturisitoare excepţională a operei lui Dionisie. Holdin demonstrează că a fotografia icoane este un act spiritual, implicând nu doar meşteşug fotografic, ci şi o subtilă cunoaştere şi simţire teologică. Astfel, Holdin întemeiază principiile “fotografiei pnevmatice”, conferind unei arte strâns dependente de tehnologie  elevanţia vechiului meşteşug al pictării chipurilor sfinte. Continuitatea spirituală dintre Sf. Grigorie Palama, pictorul Dionisie şi fotograful Iuri Holdin este dată de experierea de către toţi aceşti trăitori filocalici a întâlnirii cu lumina taborică.

Keywords: Dionisie, Sf. Grigore Palama, icoana, fotografie


 

ELENA DULGHERU