TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Conferinţe radiofonice religioase (Gala Galaction)


CONSTANTIN CUBLEȘAN,
Conferinţe radiofonice religioase (Gala Galaction)

Unul dintre cei mai reprezentativi scriitori români din perioada interbelică, Gala Galaction, care a avut o
religios, a avut loc la Radio România 1928-1958, cu unele întreruperi, o serie
de conferințe pe teme legate de educația religioasă, dintre care unele au fost pierdute din cauza anumitor
perioade dramatice în istoria contemporană a țării, în timp ce, de la cele care au fost ținute
în arhiva instituției, unele au fost selectate și publicate într-un volum cu totul remarcabil.
Secțiunea fi prima din volumul atrage după sine cele care discută teme strict religioase și momentums
(Nașterea lui Hristos, Învierea, Buna Vestire, și colab.); iar al doilea include evocări
a locurilor sfinte și mănăstiri românești autorul a vizitat; în timp ce a treia parte este o antologie de
unele evocări scrise de importanți scriitori români. În întregime, volumul este dovada reală
înălțare spirituală, discursul literar implicând idei teologice într-un ansamblu mai larg de idei care
sunt benefi c pentru ambii ascultători și cititori deopotrivă. Autorul acestui eseu insistă asupra acestui aspect.
CUVINTE CHEIE: Gala Galaction, Radio România, conferințe, educație religioasă, evocări


 

CONSTANTIN CUBLEŞAN