TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Paul Sterian, în cel din urmă capitol al studiului Problemele previziunii economice, folosind un limbaj accesibil cititorilor, enunţă câteva aspecte cu privire la aplicabilităţile semiologiei economice în spaţiul românesc. Totodată el prezintă rând pe rând factorii deciziţionali care au antrenat România în vârtejul crizelor ecomine.

De asemenea observăm strădania lui Paul Sterian de a raporta economia românească la standardele ţărilor europene. Cunoaşterea amănunţită a studiilor marilor economişti occidentali, pericolele la care ţara noastră, ca stat agrar, se expunea, pe scurt, toate aspectele enumerate scot în evidenţă atât o viziune economică profundă asupra României, dar şi dorinţa de a sincroniza ţara cu economiile occidentale.

Cuvinte cheie: jucător la bursă, export, import, economie, previziune, intuiţie


 

CAMELIA SURUIANU