TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Recenzie la Mitropolitul Andrei – un dar al Transilvaniei, volum îngrijit de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016, 228 p.

ANDREI Andreicuţ, Fântână nesecată de înțelepciune și mângâiere

Textul evidenţiază succint profilul personalităţii mitropolitului Nicolae Colan, episcop la Cluj, un mare cărturar şi profesor de teologie, o vreme ministru al Educației Naționale, academician, un om dedicat Bisericii şi cu dragoste faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. A fost singurul ierarh ortodox care a păstorit în timpul Diktat-ului de la Viena (1940-1944).

Keywords: Nicolae Colan, academician, teolog, Cuvântul lui Dumnezeu, Episcopia Clujului


 

ANDREI ANDREICUŢ