TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Apogeul „dezgheţului”


Dan Ciachir, Apogeul „dezgheţului”

Textul evocă perioada anilor `60, când în plan social şi cultural în România se înregistrează o relaxare, un „dezgheţ” al îngrădirilor regimului comunist. „Dezgheţul” fusese început de Gheorghiu-Dej, fiind impulsionat apoi de Ceauşescu. Se tipărea şi se citea mult. Sunt publicate lucrări însemnate ale unor scriitori, au loc diferite manifestări artistice de bună calitate, viaţa de zi cu se desfăşoară într-un mod aproape normal. Cauzele acestui „dezgheţ” sunt legate de contexul politic al vremii.

Keywords: regimul comunist din România, „dezgheţ”cultural, Ceauşescu, anii `60,


 

DAN CIACHIR