TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Fenomenul saturat şi relevanţa sa teologică


Textul de față prezintă conceptul fenomenului saturat (saturated phenomenon) așa cum apare el în

fenomenologia lui Jean-Luc Marion, subliniind în același timp importanța pe care o are în descrierea

trăirii religioase creștine. Dacă în cazul fenomenului saturat, intuiția debordează conceptul, adică omul

primește mai mult decât aduce el însuși prin capacitățile sale intelectuale, atunci Revelația creștină,

teofania și experiența mistică pot fi descrise mai adecvat folosind această paradigmă, decât prin

paradigma modernă a subiectului și obiectului. Omul se primește pe sine de la fenomenul care i se

donează în exces, devenind din subiect cunoscător, un adonat (gifted), iar experiența, în înțelesul ei

kantian, este înlocuită printr-o contra-experiență (counter-experience). Putând descrie mai adecvat

evenimentele, fenomenul saturat își găsește locul alături de celelalte fenomene (sărace și neutre) care

pot descrie doar obiecte și devine cea mai adecvată cale de a vorbi, fenomenologic, despre Revelația lui

Hristos în istorie.

Keywords: fenomen saturat, categorii transcendentale, contra-experiență, fenomenologie și teologie,

Revelație, Jean-Luc Marion


 

NICOLAE TURCAN