TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Dilema „celor două săbii”: viziunea teo-politică a creştinătăţii apusene
şi coordonatele reformei gregoriene


Horia Ciurtin, Dilema ‘celor două săbii’: viziunea teo-politică a creștinătății apusene și coordonatele reformei gregoriene

Abstract: Studiul de față se conturează sub forma unei analize teo-politice a modului de interacțiune între puterea seculară și autoritatea eclesială în Evul Mediu apusean. Pornind de la divergențele hermeneutice ale Părinților post-niceeni și conceptul gelasian al demarcației dintre cele două sfere, se evidențiază mutațiile paradigmatice ivite odată cu Renovatio Imperii din era carolingiană, iar apoi ottoniană. Mai apoi, se arată cum viziunea statică asupra relației dintre sacerdotium și imperium este radical alterată prin pretențiile hegemonice fie ale împăraților germani, fie ale papalității, ambele puteri fiind tentate de un monopol structural asupra întregii comunități creștine.

Cuvinte-cheie: teologie politică, papa Gelasius, Renovatio Imperii, papa Grigorie, Dictatus Papae

 


 

HORIA CIURTIN