TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

O SCRISOARE ADRESATĂ DE VIRGIL CÂNDEA LUI  NICOLAE STEINHARDT ÎN FONDURILE BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE „CAROL I”


Andreea-Mihaela Badea, O SCRISOARE ADRESATĂ DE VIRGIL CÂNDEA LUI  NICOLAE STEINHARDT ÎN FONDURILE BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE „CAROL I”

Articolul prezintă o scrisoare, datată 1 august 1987, pe care regretatul academician Virgil Cândea (1927-2007) i-a adresat-o lui Nicolae Steinhardt (1912-1989). Ea face parte dintr-un lot de câteva zeci de  epistole primite de Nicolae Steinhardt de la intelectuali aparţinând diferitelor generaţii, de la mai vârstnicii Alexandru Paleologu, Alexandru Ciorănescu, Constantin Noica şi Mitropolitul Antonie Plămădeală, la mai tinerii Bedros Horasangian, Ioan Pintea şi Ştefan Foarţă. Aceste scrisori ilustrau, pe lângă consideraţia şi respectul pe care autorii îl aveau faţă de Nicolae Steinhardt, şi o bogata viaţă intelectuală, cu preocupări şi întrebări care nu îşi puteau găsi, în toate cazurile, locul în publicistica vremii.

Keywords: Virgil Cândea, Nicolae Steinhardt, Păltiniş, Biblioteca Centrală Universitară  „Carol I”


 

ANDREEA-MIHAELA BADEA