TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Tipărituri antimiene în colecţii externe (I-V)
Acad. Virgil Cândea, in memoriam


Ioan St. LAZĂR, Tipărituri antimiene în colecţii externe (I-V)

Studiul prezintă câteva dintre tipăriturile mitropolitului Antim Ivireanul – realizate la Bucureşti, la mănăstirea Snagov şi la episcopia Râmnicului – potrivit informaţiilor oferite de volumul „Mărturii româneşti peste hotare. Mică enciclopedie de creaţii româneşti şi de izvoare despre români în colecţii din străinătate" (Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1991 - vol. I, 1998 - vol. II), volum realizat, în baza unei investigaţii interdisciplinare de peste 40 de ani, de către un valoros colectiv de cercetători condus de către regretatul acad. Virgil Cândea.

Keywords: Antim Ivireanul, tipărituri, Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare".


 

IOAN ŞT. LAZĂR