TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Dimitrie Cantemir şi umanismul sincretic
al Europei orientale
Amintirii lui Virgil Cândea (1927- 2007)


Răzvan Theodorescu, Dimitrie Cantemir și umanismul sincretic al Europei orientale. Amintirii lui Virgil Cândea (1927- 2007)

Studiul academicianului Răzvan Theodorescu îl plasează pe Dimitrie Cantemir în rândul celor mai reprezentative personalităţi ale secolului al XVII lea din Apus şi Răsărit. Umanistul ortodox român Dimitrie Cantemir a fost înzestrat cu o "vocaţie poliglotă extraordinară", scria după regulile retoricii clasice, fiind preocupat de istoria Imperiului otoman, pe care a descris-o în lucrarea mult apreciată de Voltaire şi Gibbon, "Historia incrementa atque decrementa aulae otomanicae". Autorul dovedeşte puternicul ataşament al lui Dimitrie Cantemir la umanismul creştin al Ortodoxiei, reprezentată de principi din Rusia, Ţările Române şi Balcani, care sugerează "o hartă spirituală totală a primei modernităţi europene"

Keywords: Dimitrie Cantemir, Imperiul otoman, "Historia incrementa",  umanism creştin


 

RĂZVAN THEODORESCU