TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Preotul, doctorul şi învăţătorul sau despre împreună slujirea lui Dumnezeu şi a omului


 

În comunităţile tradiţionale româneşti din Transilvania, şi nu numai, prezenţa şi lucrarea preotului, a doctorului şi a învăţătorului, erau cele trei elemente pe care le regăsim de-a lungul timpului în componența tuturor localităților, atât a celor din mediul urban cât și a celor din mediul rural. Memoria poporului şi a istoriei i-a consacrat pe toţi trei ca fiind „apostoli ai satelor". De-a lungul vremii, prezenţa şi lucrarea celor trei s-a desfăşurat într-o armonioasă şi ziditoare conlucrare. Această lucrare conjugată pentru slujirea omului a fost brutal frântă prin instaurarea în România a regimului comunist. Preotul, doctorul şi învăţătorul aveau să se reîntâlnească, la scurtă vreme, în închisorile comuniste. După evenimentele sângeroase din decembrie 1989, Biserica a fost cea care a iniţiat demersurile pentru refacerea şi reaşezarea în lucrare armonică a celor trei slujiri: clericală, medicală şi didactică. Un rol important în această lucrare l-au avut ierarhi, medici, preoţi şi dascăli, pătrunşi de simţul jertfelniciei pentru binele şi slujirea aproapelui.

Keywords: preotul, doctorul, învăţătorul, comunităţile tradiţionale româneşti, slujirea aproapelui, misiune


 

IUSTIN TIRA