TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Anii `60 în Bucureşti


 

Articolul evocă atmosfera din Bucureşti în perioada anilor `60. Oraşul nu îşi schimbase decât în mică măsură înfăţişarea interbelică. Aspectul urban, cu blocuri şi cartiere definite, avea să apara ulterior. Sunt evidenţiate câteva specte ale vieţii de zi cu zi în Bucureşti în această perioadă de tranzit, când încă persista paradigma interbelică a vieţii sociale, în privinţa relaţiilor dintre oameni, a relaţiei cu biserica, în privinţa comerţului şi a altor activităţi cotidiene. După o perioadă marcată de agresiunea spiritului sovietic, societatea românească trăia derusificarea prudentă şi treptată de la începutul anilor `60, ca o uşoară relaxare a vieţii cotidiene.

Keywords: Bucureşti, perioada interbelică, regimul comunist, derusificare, cvasi-libertate


 

DAN CIACHIR