TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Sfânt şi sfinţenie


 

Studiul de faţă îşi propune să lămurească anumite aspecte privitoare la noţiunile de sfânt şi sfinţenie, noţiuni definitorii pentru creştini. În acest sens sunt subliniate câteva idei fundamentale: înnoirea şi îndumnezeirea firii umane a lui Iisus Hristos constituie temei al sfinţirii şi îndumnezeirii omului, iar sfinţenia şi sfinţirea, lucrarea Duhului Sfânt în Biserică. Hristos este izvor al Tainelor şi al sfinţirii, prin care se realizează comuniunea sfinţilor şi toţi oamenii sunt chemaţi spre sfinţenie. Sfinţenia sacramentală, care îşi are începutul şi temelia în Botez şi se desăvârşeşte prin alte Sfinte Taine (Mirungerea şi Sfânta Euharistie) este o sfinţenie reală, ea este participarea noastră la sfinţenia lui Hristos. Rămân pentru încercările noastre viitoare să arătăm cum sunt receptate astăzi Tainele Bisericii şi cât îmbogăţesc ele viaţa duhovnicească.

Keywords: sfânt, sfinţenie, Sfintele Taine, comuniune, îndumnezeire


 

PAUL OCTAVIAN PORCESCU