TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Extazul ca pogorâre [κάθοδος]: fundamentul palamit al teologiei Părintelui Sofronie


 

Scopul textului care urmează este acela de a arăta în mod preliminar că teologia părintelui Sofronie aparţine în mod special tradiţiei Isihasmului Ortodox, aşa cum acesta a fost exprimată prin asimilarea sintetică [συναίρεση] creatoare a părinţilor dinainte de el, cum ar fi de exemplu Sfântul Grigorie Palama, ca şi de a arăta că această teologie aparţine tradiţiei marilor sinteze teologice. Studiul de faţă îşi propune să investigheze înţelesul pe care îl are extazul, adică urcuşul [ἀνάβασης] ascetic spre Dumnezeu în cadrele tradiţiei patristice greceşti şi în teologia părintelui Sofronie.

Keywords: extaz, Sf. Grigorie Palama, Arhimandritul Sofronie Saharov, isihasm, platonism


 

NIKOLAOS LOUDOVIKOS