TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Metafora în psalmul 79 (80)


Eugen Dorcescu, "poeta doctus, dar nu artifex" (cum se audodefineşte într-un interviu), doctor în filologie, a elaborat, de-a lungul anilor, într-o serie de lucrări academice, un concept integrat al metaforei, un model, pe care îl aplică, acum, Psalmului 79 (80). Analiza relevă, pe de o parte,  amploarea, tăria şi coerenţa structurilor metaforice formale (metafore coalescente, metafore implicate, inducţii, grefe), pe de alta, mecanismul semantic (personificare - depersonificare) ce generează, susţine şi ipostaziază simbolul viei - bine cunoscut ca atare din scrierile profetice ale Vechiului Testament, precum şi din Evanghelii sau Apocalipsa.
Keywords: metaforă, structuri metaforice, mecanism semantic, Psalmul 79,


 

EUGEN DORCESCU