TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Ortodoxia ca mărturisire a conştiinţei naţionale (Prea Fericitul Iustin Moisescu)


Autorul zăboveşte în acest articol asupra personalităţii Mitropolitului Dosoftei al Moldovei, cu ocazia împlinirii a 290 de ani de la naşterea sa (26 octombrie 1624). E analizat al cincilea volum din seria Opera integrală a Patriarhului Iustin Moisescu (Editura Anastasia, București, 2003). Abordarea nu este strict teologică deși aprecierile în acest sens nu lipsesc, ci se face cu largă și punctuală fixare a contribuției acestuia în epocă, în frământările și aspirațiile pentru impunerea limbii naționale în activitățile de cult, în toate provinciile românești, proces în care Dosoftei s-a antrenat cu toate puterile sale. Studiul Patriarhului Iustin, nu prea amplu dar foarte dens, consacrat mitropolitului Dosoftei, pune în evidență tocmai sensul esențial al slujirii sale ortodoxe și patriotice.
Keywords: Mitropolitului Dosoftei al Moldovei, Patriarhul Iustin Moisescu, limba română, cărţi de cult, Psaltirea,


 

CONSTANTIN CUBLEŞAN