TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Eminescu şi spiritul transilvan


 

Articolul Eminescu și spiritul transilvan/ Eminescu and the transylvanian spirit are în centru ideea că tânărul Eminescu a fost fascinat de Transilvania, căutând prilejul să cunoască personalități și locuri a căror imagine, mai târziu, avea să marcheze opera sa. La început au fost personalitățile modelatoare, care au avut un rol important în fixarea unor linii ale evoluției sale și care i-au trezit interesul pentru românii de dincolo de munți: Aron Pumnul, la moartea căruia scrie o odă funerară, Andrei Mureșanu, pe care îl evocă în poemul Mureșanu. O situație specială au alte două personalități, Iosif Vulcan și Mitropolitul Andrei Șaguna.

Autorul consideră că peregrinările lui Eminescu prin Ardeal, cu deosebire la Blaj, fac parte dintr-o experiență revelatoare și analizează efectele acesteia, atât în pregătirea momentului de început al publicisticii, cât și în fundamentarea unui anumit tip de percepție a experiențelor existențiale, cu efect în ideologia eminesciană.

Cuvinte cheie: Eminescu, Transilvania, personalități, experiențe, Brașov, Blaj


 

OVIDIU MOCEANU