TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Ana Pop Sîrbu - Îngerul din zid


 

Articolul reprezintă o cronică la volumul de versuri Îngerul din zid, semnat de Ana Pop Sîrbu. Volumul a apărut în 2011 la cunoscuta editură Brumar, având girul poetului editor Robert Şerban. Poemele din Îngerul din zid se apropie prin tematică, poate mai puţin prin discursul stilistic, de genul Psalmilor, gen ilustrat apoteotic în Biblie de regii iudei Solomon şi David. Acest gen este cultivat de întrega literatură universală la care se raportează şi literatura română începând cu Dosoftei şi continuând cu M. Eminescu, L. Blaga, T. Arghezi, V. Voiculescu, Ieromonahul Sandu Tudor, Radu Gyr, Sefan Aug. Doinaş, Ioan Alexandru, Daniel Turcea ş.a. Volumul are parte şi de o aleasă ilustraţie cu reproduceri color din creaţia pictorului Septimiu Sîrbu.

Keywords: Ana Pop Sîrbu, "Îngerul din zid", poezie, Psalmi, literatură, devoţiune


 

IOAN MARIŞ