TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Iertarea păcatelor prin intermediul Tainei Maslului


 

Taina Sfântului Maslu este prin excelenţă instrumentul prin care Biserica continuă opera vindecătoare a Mântuitorului, oferind celor aflaţi în suferinţă posibilitatea de a se videca de bolile de care suferă, pentru a aduce ulterior slavă lui Dumnezeu şi a trăi în interiorul legii morale creştine.

Taina Sfântului Maslu este o taină de sine stătătoare, nefiind la trena nici unui alt serviciu religios sau taină. Harul pe care Taina Sfântului Maslu îl oferă credincioşilor este specific obiectului tainei şi nu se suprapune peste alte taine sau ierurgii.

Prin Taina Sfântului Maslu se oferă deschiderea drumului mântuirii, vindecarea de boli şi iertarea păcatelor. Preoţii care participă la Taina Sfântului Maslu se roagă lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor bolnavului în acelaşi mod în care o fac şi cu alte prilejuri, când săvârşesc diferite ierurgii.

Rugăciunile Sfântului Maslu ne arată că preoţii nu se roagă pentru orice fel de păcat şi nu pentru toate, ci doar pentru cele care au legătură directă cu starea de boală. Maslul nu suplineşte Spovedania, nu ţine loc de spovedanie, iar în cadrul rugăciunilor maslului nu se rosteşte formula de dezlegare pe care preotul o spune în scaunul spovedaniei, acest lucru neînsemnând desigur că preotul s-ar ruga în van şi că rugăciunile sale nu ar fi auzite. Aşa cum ne arată şi textul care stă la baza acestei taine, maslul şi spovedania sunt într-o relaţie similară celei dintre perioada de spitalizare şi cea de convalescenţă postspitalicească, cu precizarea că spovedania este absolut obligatorie pentru păstrarea curată a hainei botezului, pe când maslul este o taină la care creştinul participă în mod obligatoriu doar când are nevoie de ajutorul harului pe care aceasta o oferă.

Rugăciunile din slujba maslului arată foarte clar că această taină nu este în mod inexorabil o taină a celor aflaţi pe pragul morţii, dar că poate să îl pregătească pentru trecerea din această viaţă pe cel care se află înaintea trecerii din viaţă.

Keywords: Maslu, iertare, Taină, rugăciune, boală, dezlegare, har


 

MIHAI-SILVIU CHIRILĂ