TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Schimbarea la Faţă    


Textul de faţă constituie o exegeză la episodul Schimbării la Faţă a Mântuitorului Iisus Hristos, relatat în Noul Testament şi reprezentat iconografic. Schimbarea la Faţă este o dezvăluire a vremii veacului ce va să vină. În iconomia agiofaniei, vecinătatea lui Moise, reprezentant al celor morţi, arată împlinirea a ceva din trecut. Cartea Legii, pe care Moise o ţine deschisă în mâini, a fost scrisă, citită şi împlinită. Ea este doar o determinare, dusă până la ultimele ei consecinţe, a Scripturilor veşnice încifrate în Prototipul pe care Însuşi Iisus îl ţine înfăşurat în mâna stângă. Vecinătatea lui Ilie, reprezentant al celor vii şi înaintemergător al celei de a doua veniri a Domnului, arată împlinirea a ceva din viitor. În icoana Schimbării la Faţă converg toate realităţile create şi increate schimbându-se şi preschimbându-se unele în altele: cerul cu pământul, vii cu morţii, vechiul cu noul, legea cu harul, creatul cu increatul, lumina cu norul. Sfinţii părinţi s-au întrecut în a ne spune cum izvorăsc, la Schimbarea la Faţă, râurile de lumină ale Slavei lui Dumnezeu, ca să se poată vedea toate „într-Unul, Unul Sfânt, Unul Domn, Iisus Hristos".


 

ROXANA CRISTIAN