TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Cinstirea cuvenită Sfinţilor Constantin şi Elena

 


 

Dintre toate confesiunile creştine, mai ales Biserica Ortodoxă îi consideră pe Împăraţii Constantin şi Elena "sfinţi şi întocmai cu Apostolii". În textul de faţă sunt subliniate acele trăsături ale vieţii şi activităţii lor care îndreptăţesc acest apelativ: acordarea libertăţii religioase creştinilor prin Edictul de la Milan, reformele sociale venite în sprijinul creştinilor, condamnarea practicilor imorale şi idolatre, legiferarea duminicii ca zi de odihnă, convocarea întâiului Sinod Ecumenic, descoperirea şi cinstirea Sfintei Cruci, construirea de biserici, ajutorarea celor nevoiaşi, consolidarea creştinismului în teritoriile dunărene etc.

 


 

SORIN COSMA