TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

GRAHAM SPEAKE, KALLISTOS WARE (eds.), Mount Athos. Microcosm of the Christian East, Peter Lang, 2012, 216 p.    


 

 Editură de talie internaţională, Peter Lang a publicat în ultimii ani o serie de volume semnificative privind Muntele Athos, mai multe rezultând în urma unor conferinţe organizate de „Prietenii Sfântului Munte". Astfel, în anul 2001 este publicată o lucrare despre prezenţa ruşilor în Athos şi relaţiile acestora cu monahii greci1. Anul 2005 aduce la aceeaşi editură o lucrare despre spiritualitatea Muntelui Athos, fiind adunate texte sub coordonarea lui Dimitri Conomos şi a lui Graham Speake2 la o conferinţă organizată de „Prietenii Sfântului Munte" la Cambridge în 2003. Multe dintre textele prezente în acest volum se focalizează pe personalităţi care au întrupat în mod emblematic spiritualitatea athonită, din secolul XIV până în secolul XX (Sf. Grigorie Palama, Sf. Nicodim Aghioritul, Sf. Siluan Athonitul, Gheron Iosif Isihastul etc.). În anul 2006 aceeaşi editură publică prima traducere engleză completă, adnotată, a tratatului despre deasa împărtăşanie a lui Nicodim Aghioritul însoţită de un studiu privind declinul împărtăşirii frecvente în Athos şi despre mişcarea colivarilor3. O nouă lucrare privind muntele monahilor a fost publicată în anul 20084, cuprinzând în mare parte texte prezentate la o conferinţă organizată la Helsinki în 2006, cu prilejul deschiderii unei expoziţii reprezentative pentru tezaurul athonit. Tema principală a volumului este pelerinajul la acest loc sacru şi urmările pe care un astfel de pelerinaj le are în vieţile celor care îl săvârşesc.

În felul acesta ajungem la ultima lucrare publicată până în acest moment privind Athosul. Volumul acesta este şi el născut în urma unei conferinţe organizate de „Prietenii Muntelui Athos", la Cambridge, în anul 2009. Este vorba despre „Mount Athos. Microcosmos of the Christian East" (Muntele Athos. Microcosmos al Răsăritului creştin)5, o carte publicată la începutul acestui an, editată de Graham Speake şi Mitropolitul Kallistos Ware. Graham Speake, mai puţin cunoscut în spaţiul românesc, a făcut studii clasice la Trinity College, Cambridge, şi şi-a luat doctoratul la Oxford cu o teză despre literatura greacă veche în Bizanţ. El este fondatorul şi secretarul asociaţiei „Prietenii Muntelui Athos" şi autorul lucrării „Mount Athos: Renewal in Paradise" (Muntele Athos: Reînnoire în Paradis). Mitropolitul Kallistos Ware este unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai Ortodoxiei în Marea Britanie. Are un doctorat în teologie de la Universitatea Oxford, unde a şi predat din 1966 până în 2001.

Una dintre specificităţile Muntelui Athos este caracterul său multietnic. Încă din secolul IX centrul acesta monahal a atras călugări din întregul Imperiu Bizantin şi nu numai. Marea Lavră, a cărei construcţie a început în anul 963, a fost de la bun început „internaţională". În secolul XIII în Munte erau mănăstiri nu doar pentru greci, ci şi pentru georgieni, amalfiţi, ruşi, sârbi şi bulgari. Românii nu au avut niciodată o mănăstire a lor în Athos, chiar dacă astăzi, spre exemplu, constituie al doilea grup etnic ca mărime după greci. Toate aceste grupuri etnice au propria lor tradiţie şi propria lor istorie în Sfântul Munte. Aceste istorii constituie substanţa cărţii în discuţie. Autorii sunt foarte diferiţi, fiecare reprezentând propriu-zis neamul a cărui prezenţă în Athos o face cunoscută. Este vorba de şapte teologi sau bizantinologi, din cele mai diverse „colţuri" ale Ortodoxiei, care îşi aduc propriile contribuţii, în afară de editorii pe care i-am menţionat mai devreme. Tocmai din acest motiv şi textele sunt foarte diverse şi inegale, atât din perspectiva stilului, cât şi a conţinutului. Este riscul oricărui volum, de altfel, care se naşte în urma unei conferinţe. Oricum, puse laolaltă, toate contribuţiile mărturisesc istoria zbuciumată şi „diversitatea remarcabilă a tradiţiilor care au caracterizat Muntele Athos de-a lungul celor 1200 de ani ai existenţei sale ca munte sfânt" (p. 1).

Volumul este inaugurat (după o introducere destul de cuprinzătoare a editorilor) de textul lui Avril Cameron despre „Muntele Athos şi lumea bizantină". Avril Cameron, o cercetătoare de primă mână a lumii bizantine, preşedintele Centrului de Studii Bizantine de la Oxford, prezintă contextul istoric în care s-a născut acest centru al monahismului creştin răsăritean. Al doilea studiu îi are în vedere pe monahii georgieni. Autoarea, Tamara Grdzelidze, care lucrează la Consiliul Mondial al Bisericilor, are un doctorat la Oxford, unul la Tbilisi şi un doctorat honoris causa al Universităţii din Berna. Ea ne introduce în lumea mai puţin cunoscută a Ortodoxiei Georgiene şi a mănăstirii Iviron, care, deşi fondată şi susţinută de georgieni, în anul 1357 a intrat definitiv sub control grecesc.

Studiul privind tradiţia bulgară la Athos este scris de Kyrill Pavlikianov, profesor de filologie bizantină şi paleografie la Sofia. Atenţia lui se concentrează asupra perioadei 980-1550. Prezenţa sârbească la Athos este legată de personalitatea Prinţului Ratsko Nemania, mai târziu Sfântul Sava. Istoria mănăstirii Hilandar şi a sârbilor din Sfântul Munte este prezentată de Vladeta Jancovic, fost profesor de literatură clasică la Universitatea din Belgrad, fost ambasador al Iugoslaviei în Marea Britanie, iar în prezent ambasador al Serbiei la Sfântul Scaun.

Un studiu deosebit de interesant şi de actual, în contextul luărilor de poziţie a monahilor athoniţi cu privire la relaţiile cu lumea catolică, este textul lui Marcus Plested (patrolog ortodox de primă mână, autorul unei excelente lucrări despre Macarie Egipteanul) despre „Monahismul latin la Sfântul Munte". Prezenţa românească la Athos este reliefată de părintele Constantin Coman, profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi un iubitor fervent al monahismului athonit. Graham Speake expune situaţia Athosului şi a monahilor greci în perioada dominaţiei otomane. Nicholas Fennell vorbeşte despre prezenţa rusească din Sfântul Munte, iar volumul se încheie cu un studiu al Mitropolitului Kallistos Ware: „Sfântul Munte: universalitate şi unicitate".

Lucrarea despre Sfântul Munte Athos, coordonată de Graham Speake şi Mitropolitul Kallistos Ware, este o bună introducere în diversitatea tradiţiilor care se întâlnesc acolo şi care fac acest loc unic în geografia spirituală a Ortodoxiei şi un izvor nesecat de duhovnicie.

 

 

1 Nicholas Fennell, The Russians on Athos, Peter Lang, 2001.

2 Dimitri Conomos, Graham Speake, Mount Athos the Sacred Bridge. The Spirituality of the Holy Mountain, Peter Lang, 2005.

3 Hieromonk Patapios, Archbishop Chrysostomos, Manna from Athos. The Issue of Frequent Communion on the Holy Mountain in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries, Byzantine and Neohellenic Studies 2, Peter Lang, 2006.

4 René Gothóni, Graham Speake, The Monastic Magnet. Roads to and from Mount Athos, Peter Lang, 2008.

5 Graham Speake, Kallistos Ware (eds), Mount Athos. Microcosm of the Christian East, Peter Lang, 2012.

 


 

PAUL SILADI