TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Activităţi social-filantropice în Eparhia Clujului între anii 1921-1940    


Abstract

 Articolul prezintă principalele activită?i social-filantropice desfă?urate în eparhia Clujului între anii 1921-1940. Este eviden?iată aici importan?a funda?iilor aflate în administra?ia ei, a fondurilor pentru parohiile sărace, a celor ce î?i propuneau ajutorarea săracilor, orfanilor, a preoteselor văduve, precum ?i a bătrânilor. Între reu?itele acestor ac?iuni se numără fondul ,,Nicolae Ivan", ajutoarele acordate preo?ilor săraci din mun?i, precum ?i cele acordate parohiilor sărace sau celor întoarse de la unia?ie la ortodoxie în perioada interbelică.

 


 

IULIU-MARIUS MORARIU