TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Bisericile ortodoxe ale Clujului: recuperări, fracturi, înnoiri    


Abstract

Urmare nemijlocită a cursului istoric, Ortodoxia este în marile centre urbane ale Transilvaniei cea mai tânăra comunitate de credin?ă apostolică aflată în situa?ia de a î?i ridica lăca?uri de cult. În cazul particular al Clujului, abia după 1918 încep să se construiască biserici în perimetrul propriu-zis al ora?ului, etapele arhitecturale parcurse ilustrând drumul de atunci ?i până azi. Textul de fa?ă încadrează acest proces în istoria cultural-estetică a Europei de Est ?i a Ortodoxiei transilvane. Mai mult decât atât, studiul se dore?te ?i o pledoarie pentru recuperarea armoniei dintre formă ?i fond, dintre mesaj ?i limbaj în Ortodoxia contemporană. În consecin?ă, un accent aparte este pus pe manifestul teologic al iconostasului ?i mozaicului bisericii parohiale ortodoxe „Schimbarea la Fa?ă" din Cluj-Napoca.  

 


 

RADU PREDA