TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Patimi şi virtuţi în învăţătura Sfântului Ioan Damaschin


 

Prezentul articol încearcă să prezinte succint învăţătura despre patimi şi virtuţi a Sfântului Ioan Damaschin, precum şi lucrările în care se află expusă această învăţătură. În prima parte autorul vorbeşte despre lucrarea Paralele sfinte, considerată de oamenii de ştiinţă drept opera esenţială pentru învăţătura moral-ascetică a Sfântului Părinte. Nefiind însă altceva decât o amplă antologie de texte scripturistice şi patristice, lucrarea nu este reprezentativă pentru învăţătura sfântului. Autorul se opreşte apoi asupra elementelor ascetic-morale prezente în operele teologice ale Sfântului Ioan Damaschin, mai ales în Dogmatica sa. Prin aceasta se adevereşte odată în plus că în Ortodoxie dogma şi morala merg mână în mână. Ultima parte este dedicată operelor specific moral-ascetice ale sfântului, „Despre cele opt duhuri ale răutăţii" şi „Despre virtuţile şi patimile sufleteşti şi trupeşti". Este prezentat în trecere cuprinsul celor două scurte lucrări, cât şi ideile cele mai importante, atenţie sporită fiind acordată celei de-a doua scrieri, inclusă de Sf. Nicodim Aghioritul în Filocalia sa. Prin aceasta, Sf. Ioan Damaschin - dogmatistul prin excelenţă al Bisericii - şi-a câştigat un loc consacrat şi între Părinţii asceţi şi neptici.


 

TEODOROS ZISIS