TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Revoluţia transilvană de la 1848-1849. Date, realităţi şi fapte refl ectate în documente bisericeşti ortodoxe 1848-1850, volum întocmit de: DUMITRU SUCIU (coord.), ALEXANDRU MORARU, IOSIF MARIN BALOG, DIANA COVACI, COSMIN COSMUŢA, LORÁND MÁDLY, Bucureşti, Editura ASAB, 2011, 588 p. 

ION CÂRJA