TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Botezul din perspectivă evanghelică-luterană


 

Studiul îşi propune să răspundă la câteva întrebări esenţiale privitoare la Botez: De ce există Botezul? De ce este Botezul o Taină sau un Sacrament? Care este sensul Botezului? Ce se întâmplă la Botez? De ce trebuie botezaţi copiii? Care este legătura dintre credinţă şi Botez? Reprezintă Botezul temelia şi fondul propriei mele credinţe? Sau trebuie să vin la credinţă, înainte de a mă boteza? Studiul este structurat pe următoarele teme: 1. Botezul ca Taină; 2. Momente din istoria bisericească; 3. Botezul în Noul Testament; 3. Practica baptismală a Bisericii Primare; 4. Înţelegerea paulină a Botezului (Rom. 6) 5. Porunca Botezului (Mt. 28)


 

ULRICH HECKEL