TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Sfântul Grigorie Palama şi Islamul


 

Dialogul inter-religios ocupă, în timpurile noastre, un loc esenţial pe agendele întâlnirilor la cel mai înalt nivel, indiferent de caracterul acestora. În acest sens, în lumina ultimelor evenimente ce au zguduit lumea începând cu anul 2001, dialogul cu islamul pare să aibă prioritate. Dacă la majoritatea discuţiilor se pune accentul pe buna înţelegere ce trebuie să existe între adepţii diferitelor religii, lucrurile nu au stat la fel de-a lungul timpului. Cunoaşterea istoriei dialogului inter-religios devine astfel o necesitate.

În cadrul dialogului dintre creştinii ortodocşi şi musulmani, scrierile Sfântului Grigorie Palama sunt de o importanţă capitală. Ele ne prezintă cele două lumi, bizantină şi islamică, la începutul secolului al XIV-lea, înainte de momentul în care turcii au cucerit Constantinopolul. Dacă, pe de o parte, se poate observa o anumită toleranţă din partea musulmanilor în relaţiile cu creştinii, pe de altă parte trebuie subliniată seriozitatea cu care Sfântul Grigorie Palama prezintă celor de altă credinţă învăţătura Domnului Hristos. Acesta trebuie să devină un model peste ani pentru cei care se angajează în dialog cu cei de alte religii, în general, şi cu islamul, în special.


 

ADRIAN BOLDIŞOR