TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Bizanţul în faţa ofensivei latine şi islamice din secolele X-XIII


 

Dacă între secolele VII-XI Imperiul bizantin era încă puternic şi reuşea să ţină piept puterii musulmane slăbite interior de numeroase diviziuni, începând cu al doilea mileniu contribuie la diminuarea puterii imperiale de Răsărit doi factori externi strâns legaţi unul de altul: ofensiva turcă şi cruciadele occidentalilor. În 1071, Bizanţul pierde 2/3 din teritoriile sale din Asia Mică, iar în 1095 papa Urban II predica prima cruciadă pentru recuperarea în numele creştinătăţii a locurilor ei sfinte.


 

EMANOIL BĂBUŞ